Friday, February 20, 2009

E-car en de crisis

E-car now wordt E-car nu even niet! NOU IK DACHT HET NIET!!

Volgens sommige mensen is duurzaamheid een luxe die we ons NU EVEN NIET kunnen veroorloven.

Volgens mij is duurzaamheid de weg uit de ellende en duurzaamheid komt door technologische ontwikkeling.

Binnen de denkwereld die vorige maand stierf was het mogelijk om oneindige groei te organiseren door leningen af te sluiten op een toekomstige winst. Dit is een denk fout gebleken.
Hebben we van geleerd. Zand erover.

Maar nu trekken mensen de conclusie dat oneindige groei onmogelijk is. Dat is nu echt depressie denken en dat moet worden gestopt. Die manier van denken is niet het gevolg van de depressie het VEROORZAAKT de depressie.

Door technologie kunnen:

  1. De productie kosten naar beneden.
  2. De productie omhoog
  3. Neemt de koopkracht toe.
  4. Nemen winsten toe.
  5. Groeit de werkgelegenheid
  6. Komen de overheidsfinanciën vanzelf weer op orde.

(Innovatie stelt de autofabrikant instaat de auto's voor minder te produceren, en is hij instaat om meer auto's te maken voor minder geld, hierdoor kan hij ze goedkoper op de markt brengen waardoor mensen die de auto kopen geld overhouden voor andere dingen. Mensen die die andere dingen verkopen krijgen ook weer klandizie. Doordat auto's 10 keer zuiniger rijden onstaan allerlei nieuwe bedrijven die deze technologie gaan benutten.)

De weg uit de depressie is door technologische ontwikkelingen als een razende te stimuleren. Alsof het oorlog is zullen we maar zeggen. En dat is natuurlijk ook zo.

Maar dan moet niet van bovenaf de ontwikkeling van die technologie worden gefrustreerd omdat de regering bang is om zijn inkomsten uit petroleumtax te verliezen. Petroleum is geschiedenis. Elektriciteit is de toekomst.

Daarom omdat we van die crisis af willen roepen wij uit volle borst E-car juist nu!!

Meld al uw tegenwerpingen op dit blog. Ik weerleg ze allemaal.

1 comment:

Dirk Postma said...

Hi Merel,

Via via ben ik op je site terecht gekomen, door een uitspraak van je ergens op een forum. Je klinkt erg gemotiveerd en ik snap het helemaal. Ook de manier waarop je denkt: verder dan je neus lang is. Elektrische auto's zullen inderdaad erg grote gevolgen kunnen hebben, het is mijns inziens inderdaad een van de aspecten die "de crisis" zullen oplossen.

Je doet een leuke uitspraak, namelijk dat je alles zult weerleggen. Ik roep dat ook altijd als het onder het genot van een biertje gaat over elektrisch rijden. Ik heb echter één aspect waar ik op dit moment nog niet echt, op korte termijn, een goed antwoord op weet, namelijk hetvolgende:

Hi Merel,

Via via ben ik op je site terecht gekomen, door een geweldige uitspraak van je, over een Lord uit 1850, ergens op een forum. Je klinkt erg gemotiveerd en ik snap het helemaal. Leuk dat je verder denkt dan je neus lang is. Elektrische auto's zullen inderdaad erg grote gevolgen kunnen hebben, het is mijns inziens inderdaad een van de aspecten die helpen om "de crisis" op te lossen.

Je doet een leuke uitspraak, namelijk dat je alles zult weerleggen. Ik roep dat ook altijd als het onder het genot van een biertje gaat over elektrisch rijden. Ik heb echter één vraag waar ik op dit moment nog niet echt een goed onderbouwd antwoord op weet, namelijk hetvolgende:

In de nabije toekomst zullen elektrische auto's accu's bevatten op basis van (een variant van) Li-ion technologie. Er zal zoveel vraag zijn naar lithium dat het best wel eens zou kunnen dat de OPEC zijn vervanger zal zie in de LiPEC. Is dat mogelijk een killer voor grootschalige introductie elektrische auto's op korte termijn, totdat een andere efficiente (in terms of gewicht per joule, volume per joule, laadtijd, aantal mogelijke laadcylci etc) opslagmogelijkheid is gevonden?

Ben benieuwd naar je weerlegging,

Groeten,

Dirk Postma